Satu Juta Kebaikan Untuk Membaca DOA MASUK PASAR


“Barangsiapa masuk pasar, lalu membaca:


Laa ilaaha illalloohu wahdahu laa syariika lahu, lahulmulku walahulhamdu, yuhyii wa yumiitu wa huwa hayyun laa yamuutu, biyadihil khoiir, wa huwa ‘ala kulli syai’in qodiir.

Artinya: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan, bagiNya segala pujian. Dia-lah Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Dia-lah Yang Hidup, tidak akan mati. Di tanganNya semua kebaikan. Dan Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.

Allah mencatat untuknya satu juta kebaikan, menghapus darinya satu juta keburukan dan meninggikan untuknya satu juta derajat serta membangunkan untuknya satu istana di surga.” (HR. At-Tirmidzi 5/291, Al-Hakim 1/538, Ibnu Majah 2235 dan lainnya. Al-Albani menyatakan, hadits tersebut hasan dalam Shahih Ibnu Majah 2/21 dan Shahih At-Tirmidzi 2/152, juga di 'Shahih Al-Jami' 1/1118).

Doa ini juga bisa dibaca ketika masuk MALL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TEMPAT-TEMPAT KERAMAIAN LAINNYA.

Keutamaannya besar dan dahsyat karena pasar, mall dan pusat-pusat keramaian biasanya melalaikan dan menjerumuskan, karena itu kalau kita ingat Allah dan berdzikir kepadaNya di tempat-tempat tersebut maka kita mendapat keutamaan yang besar dan dahsyat tersebut..


https://www.facebook.com/pengusahamuslim