DOA Mustajab Ketika Bangun Diwaktu Malam


Dari Ubadah bin As-Shaamit ra. Berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa yang bangun tengah malam lalu membaca :


Laa ilaaha illallaahu wahdahu Laa syariikalahu lahulmulku walahulhamdu wahuwa’alaa kullisyain qodiir. Alhamdulillaah,  Wasubhanallah, Walaa ilaaha illallah, Wallahuakbar, Walaa haulawalaa quwwata illaa billaahil ‘aliiyil’aziim.

“Tiada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. MilikNya kerajaan dan bagiNya segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, dan Maha Suci Allah, Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar. Dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung."

Kemudian bacalah Allaahummaghfirli  (Yaa Allah ampunilah aku) atau berdoalah minta sesuatu pasti akan diterima oleh Allah dan sekiranya berwudhu dan sholat pasti akan diterima shalatnya (HR Bukhari)


(Hadis shahih diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Tauhid. Dan Muslim meriwayatkan dalam kitab Dzikir, Doa, Tobat dan Istighfar. )