Doa Mustajab saat Ayam Jantan Berkokok Dan Memejamkan Mata Orang Meninggal


Berikut kami kutipkan dari sebuah buku Al Adabul Mufrad, Imam Al Bukhari rahimahullah serta kitab hadits Shahih Muslim tentang 2 waktu berdoa mustajabah yang banyak manusia tidak mengetahuinya

1. Saat mendengar ayam jantan berkokok.
Telah bersabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Apabila kalian mendengar ayam jantan berkokok di waktu malam, maka mintalah anugrah kepada Allah, karena sesungguhnya ia melihat malaikat. Namun apabila engkau mendengar keledai meringkik di waktu malam, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaithan, karena sesungguhnya ia telah melihat syaithan”. [HR. Al Bukhari dalam Shahih-nya no. 3303 dan Al-Adabul-Mufrad no. 1236]

2. Saat memejamkan mata orang yang meninggal.
Dari Ummu Salamah ia berkata : Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam masuk menemui Abu Salamah (yang telah meninggal) dimana matanya masih dalam keadaan terbuka. Lalu beliau memejamkannya, dan bersabda : “Sesungguhnya ruh itu jika dicabut akan diikuti oleh mata”. Kemudian sejumlah orang dari anggota keluarganya ribut. Beliau pun lantas bersabda : “Janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali kebaikan. Karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan”.[HR. Muslim no. 1920, Ahmad 6/297]

Semoga tatkala kita menjumpai kedua waktu tersebut, hati dan lisan kita senantiasa memanjatkan doa demi kebaikan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah ta’ala tidak membuat kita lalai dari beberapa waktu – waktu lain yang menjadikan doa diijabah oleh Rabbuna ‘azza wa jalla.

Sumber: https://fitrahfitri.wordpress.com