Doa Sebelum Minum Air Zam-ZamDari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda, “Air Zamzam adalah untuk apa saja ia di­niatkan meminumnya. Jika engkau me­minumnya untuk penawar, niscaya Allah akan menyembuhkan engkau. Jika eng­kau meminumnya agar merasa ke­nyang, Allah akan mengenyangkanmu. Jika engkau meminumnya untuk meng­hilangkan dahaga, Allah akan menghi­langkannya. Ia adalah air yang digali oleh Jibril AS dan air minum yang disedia­kan Allah untuk Ismail.”

Jadi dibolehkan untuk berdoa apa saja sebelum meminum air zam-zam, Namun terdapat doa yang biasa dibaca dikalangan sahabat, Dari Ikrimah, ia berkata “Ibnu Abbas apabila minum air zam-zam beliau berdoa ‘Allahumma inni as-aluka ‘ilmannaafian wa rizqawwaasi’an wa syifaa-an minkulli daa-in’ artinya, Ya Allah ya Tuhan kami sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeqi yang luas dan kesembuhan dari segala penyakit” (HR. Ad Daraquthni).


Sumber: http://panduan-haji.blogspot.com