Zikir Yang Cerdas – 2


Zikir yang cerdas dimaksudkan bahwa dengan upaya yang sedikit kita akan mendapatkan manfaat atau ganjaran yang besar.

Tahukah Anda bahwa dengan umur kita yang singkat dan kebanyakan orang yang sangat sibuk dengan urusan dunia dan akhirat memerlukan strategi beramal yang cerdas. Salah satu yang penulis maksudkan di tulisan ini adalah menamatkan Al-Quran hanya dalam waktu kurang dari semenit.

Nabi SAW bersabda; “Saya akan membacakan kepada kalian (surat yg menyamai) sepertiga Al Qur`an. Maka beliau pun membaca: QUL HUWALLAHU AHAD. Beliau membacanya hingga selesai. (HR. Muslim No.1346).

Ya itulah surat Al-Ikhlas. Perbanyak lah membacanya. Disetiap selesai sholat fardhu atau kapan saja. Jika hanya sempat membacanya 3 x setiap selesai sholat fardhu, Anda sudah menamatkan Al-Quran 5 kali dalam sehari. Lalu coba Anda pikirkan berapa kali Anda akan menamatkannya dalam sebulan, setahun? Sungguh beruntung orang-orang yang mengetahui dan mau mengamalkannya.


Qul huwa allaahu ahadun. Allaahusshamadu. Lam yalid walam yuuladu. Walam yakun lahu kufuwan ahadun.

“Katakanlah Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.  Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”