DOA KESELAMATAN

Berikut 3 Jenis Doa Keselamatan yang sering dipanjatkan oleh para ulama. mari kita senantiasa panjatkan Doa-doa ini minimal setiap selesai sholat fardhu.  "Allahumma innaa nas-aluka salaamatan fiddiin, wa'aafiyatan filjasadi, waziyaadatan fil'ilmi, wabarakatan firrizqi wataubatan qablal mauti, warahmatan 'indal mauti wamaghfiratam ba'dal mauut, allaahumma hawwin 'alaynaa fii sakaraatil mauti wannajaata minannaari wal'af-wa 'in-dal hisaab." 

"Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu keselamatan didalam agama, sehat jasmani, tambah ilmu dan keberkahan rizki, dapat bertobat sebelum mati, memperoleh rahmat ketika mati dan memperoleh ampunan setelah mati. YA Allah, ringankanlah kami ketika sakaratul maut, jauh dari neraka dan memperoleh ampunan pada hari hisab. 


“Rabbana La tuzigh quloobana ba'da iz hadaitana wahablana mil'ladunka rahmah, Innaka anntal wah'haab.”

“Ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kmi rahmat dari sisi Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi” (QS 3:8)


Rabbanaa Aatina fid'duniya hasanatan wafil aakhirati hasanatan waqhina azaaban'naar. “
“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat,  dan lindungilah kami dari azab neraka” (QS 2:201)