Doa Untuk Ketetapan & Keteguhan Hati

Hati sangat vital dalam kehidupan seseorang. Sabda Rasulullah saw: “Ketahuilah bahwa pada jasad terdapat segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya, jika ia buruk maka buruklah seluruh jasadnya, ketahuilah itu adalah hati” (Shahih Bukhari)

Ada beberapa cara menurut versi  Voaislam.com untuk memiliki hati yang unggul: Memperkuat iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hari akhir; Takut kepada Allah;  Bergaul bersama orang-orang shaleh; Mengikuti Sunnah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam;  Membaca Al-Qur’an ; Dan  Memperbanyak do’a kepada Allah.

Dalam hal embaca doa, doa-doa berikut ini merupakan pilihan doa yang baik untuk berdoa agar hati menjadi teguh, dan mantap dalam islam.


Allahumma musharrifal qulub, sharrif qulubana ala tha’atika.

“Ya Allah, yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepada-Mu.” (H.R. Muslim)


Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika.

“Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agama-Mu.” (H.R. At-Tirmidzi, Ahmad, dan al-Hakim)


Robbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaitanaa wa hab lanaa min ladunka rohmatan, innaka antal wahhaab
“Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkau Mahapemberi (karunia).” (Q.S. Ali Imran: 8)