DOA MEMOHON CINTA KEPADA ALLAHAllâhumma innî as`aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalal ladzî yuballighunî hubbaka. (HR. At-Tirmidzi )

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu cinta-Mu dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu dan aku memohon kepada-Mu perbuatan yang dapat mengantarku kepada cinta-Mu. ” (HR. At-Tirmidzi)

Cinta kita kepada Allah tidak datang begitu saja, melainkan kita harus berusaha untuk memohon dan menggapainya. Orang yang mencinta Allah lebih dari segalanya, insya Allah akan dicintai oleh semua makhluk di langit dan di bumi. CINTA ALLAH, Inilah sebenarnya cinta sejati nan abadi, baik ketika di dunia, di alam kubur, dan kelak di alam akhirat.

Rasulullah SAW bersabda, “Bila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah berseru kepada Jibril, “Sungguh Allah mencintai Fulan, maka cintailah dia.” Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril berseru kepada penghuni langit, ”Sungguh Allah mencintai Fulan, maka kalian cintailah dia.” Penghuni langit pun mencintainya. Kemudian ditanamkanlah cinta itu kepada penghuni bumi kepadanya.” (HR Bukhari)


Sumber : facebook.com