Membaca Surat Al-Ikhlas 10 Kali Akan Dibangunkan Rumah di Surga

Artu]inya:

1). Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa
2). Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu
3). Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan
4). Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia

Berkata Asy Syaikh Badr Al Anazy Hafizhahullah :

Dari Mu’adz bin Anas Radhiyallahu ‘anhu berkata Rasulullah Shollallahu ‘alaihi wa sallam : “barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad sampai akhir surat , sepuluh kali, Allah akan bangunkan bagi dia Istana di Jannah”

Dalam bab ini diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, riwayat Ath Thobarani dalam Al Ausath  (1/198) dengan sanad yang dhoif (lemah), juga diriwayatkan oleh Al Ghofiqi dalam Lumhatul Anwar (1597), juga diriwayatkan oleh Sa’id bin Al Musayyib secara mursal dalam Sunan Ad Darimi, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya , ini adalalah hadits Mursal yang Jayyid (baik),  Berkata Asy Syaikh Al Albany dalam Shohihah, Sanad hadits ini Shohih.

Kesimpulan : Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (15588) Asy Syaikh Al Albany menyebutkan dalam Ash Shohihah, (589) : “Hadits  Ini Hasan Dengan Adanya Syawahid (Pendukung Dari Riwayat Lain)”


http://www.atsar.id