Doa Masuk dan Keluar Mesjid

Nabi SAW bersabda “Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka ucapkanlah, ‘Allahummaftahlii abwaaba rahmatik’ (Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu). Jika keluar dari masjid, ucapkanlah: ‘Allahumma inni as-aluka min fadhlik’ (Ya Allah, aku memohon pada-Mu di antara karunia-Mu).” (HR. Muslim 713)Doa masuk ke Mesjid:


“A‌llahummaf-tahlii abbwaaba rahmatika”.
Artinya :
“Wahai Tuhanku, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu”.
Doa keluar dari Mesjid:“A‌llahumma innii as-aluka ming fadhlika”.
Artinya :
“Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu akan segala keutamaan-Mu”.